شرکت تعاونی تولید و مشاوره اسب اصیل ترکمن

قبل از واردات اسبهای کم ارزش باید به شناسایی و تست استاندارد وثبت توانایی ها و صفات ژنتیکی خفته و برتر و... در میان ذخایر ژنتیکی خودمان مبادرت نماییم

تاریخ ۱۳۹۳/۶/۱۳ ۱۹:۴۰:۰۰ | عنوان: اخبار

دکتر عبدالجلیل غیادی: دوستان عزیز دلسوخته اسب وذخایرژنتیک ایرانی !!شما کاملا واقفید که سالهاست ما حداقل در اسب ترکمن نه شناسایی تمام عیار از دارایی های خودمان در اسب داشته ایم و نه تست استاندارد ورزشی مناسب برای آنها داشته ایم!هر آن اسبی هم که موفقیت های گهگیرش راشاید با کوشش وسخت کوشی مالکان ومربیان و چابکسواران وسوارکارانش و علیرغم کم توجهی ها وغفلت های فراوان بدست آورده است بعد از چند صباحی به فراموشی سبرده شده و هیچ کار استاندارد برای رکورد گیری وتحقیق وتست برفورمانس برای نتاج وخویشاوندان احتمالی اش انجام نشده است!
بنابراین قبل از واردات اسبهای کم ارزش باید به شناسایی و تست استاندارد وثبت توانایی ها و صفات ژنتیکی خفته و برتر و... در میان ذخایر ژنتیکی خودمان مبادرت نماییم و سبس در صورت نیاز برای تکمیل کمبودها و غنی سازی صفات از اسبهای وارداتی ارزشمند و معتبر استفاده نماییم نه آنکه ذخایر ارزی و محدود کشور را نه تنها بیهوده وبی هدف یا برای اهداف سطحی وکم ارزش مصرف نماییم وتازه ضربات مهلک تری هم به بدنه ذخایر ژنتیک باقیمانده خودمان مرتبا وارد نماییم و هر چه بیشتر در جهت محو خطر انقراض آنها بیش برویم!چطور میشود بدون شناسایی داشته های خودمان آنها را بی ارزش بشماریم وبدتر اینکه بدون هیچ مطالعه ای اسبهای وارداتی کم ارزش را برای بهبود نژاد های داخلی سودمند محسوب نماییم!؟کجای این تفکر علمی و در راستای اهداف ملی وحتی در راستای یک کار استاندارد ورزشی بین المللی است!!

حتی ما ژنهای وارداتی ارزشمند سالهای قبل از انقلاب را هم به باد فنا داده ایم و با واردات بی ارزش یا کم ارزش فله ای موقعیتهای موجود را هم برای رقابتها از بین بردهایم.فقط به آمار اسبهای وارداتی چلاق و یا تلف شده بدلایل بسیار ساده را نگاهی گذرا بیاندازیم و موفقیتهای ورزشی کسب نشده با آنها را در عرصه های بین المللی با مخارج هنگفت و زمانهای تلف شده وبی هویتی کامل بسیاری از اسبهای آمیخته داخلی و عدم وجود حتی یک تولید حساب شده از اسبهای وارداتی در میان کتاب های انساب معتبر جهانی و یا حتی یک مورد تولید وعرضه نریان قابل قبول ودارای کارت لیسانس سیلمی در میان این همه اسب وارداتی درطی 35 سال گذشته را بخاطر داشته باشیم.!!