شرکت تعاونی تولید و مشاوره اسب اصیل ترکمن

نخستین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۰ در شهرستان گنبد كاووس برگزار می شود

تاریخ ۱۳۹۰/۵/۱۹ ۱۶:۵۰:۰۰ | عنوان: THBC


دانشگاه گنبد كاووس با مشاركت استانداری، سازمان جهاد كشاورزی، اداره كل تربیت بدنی و حمایت دیگر سازمانها، موسسات دولتی و خصوصی نخستین همایش ملی صنعت اسب و اسبداری ایران را در تاریخ های ۲۶ و ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۰ در استان گلستان شهرستان گنبد كاووس برگزار می نماید.
برگزاركنندگان امیدوارند با مشارکت فعال محققین محترم زمینه تبادل افكار و اطلاعات در زمینه های مختلف پرورش اسب را فراهم ساخته وبا استفاده از نظرات ارزنده كارشناسان، راهکارهای مناسبی را جهت توسعه این رشته ارائه نماید. لذا از كلیه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان، کارشناسان و علاقمندان محترم اسب درخواست می­ شود مقاله های تحقیقی، تحلیلی و مروری خود را در محور های اعلام شده از طریق سامانه همایش ارسال فرمایند.