مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:


طرح پژوهشی : طرح تحقیقاتی شناسایی ژنتیک اسب ترکمن ایران در استان خراسان شمالی
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۰/۱/۱۶ ۱۴:۳۲:۲۴ (1479 بار خوانده شده)

این طرح با نام طرح تحقیقاتی شناسایی ژنتیک اسب ترکمن ایران در استان خراسان شمالی در آزمایشگاه های معتبر بین المللی ژنتیک دام از جمله سرتاژن (Certagen GmbH) آلمان تجت لیسانس انجمن بین المللی ژنتیک دام (International Society for Animal Genetic, ISAG) در سالهای 85 و 86 (در دنباله پروژه ژنوتایپینگ 235 رأس اسب ترکمن و کاسپین در سال 81)اجرا گردیده است.

ادامه | 1226 کلمه در ادامه متن | نظر

فعالیتها