مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:


مصاحبه :
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۰/۱/۵ ۲۳:۳۲:۴۵ (6790 بار خوانده شده)Open in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

ادامه | 5493 کلمه در ادامه متن | نظر
مصاحبه :
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۰/۱/۵ ۲۳:۲۰:۰۰ (3736 بار خوانده شده)

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

ادامه | 2298 کلمه در ادامه متن | نظر
مصاحبه :
فرستنده Matin در تاريخ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹ ۲۰:۰۳:۲۵ (6451 بار خوانده شده)

ادامه | 3251 کلمه در ادامه متن | نظر

فعالیتها