مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:


یادداشت :
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۰/۱/۱ ۱:۱۳:۳۹ (5915 بار خوانده شده)

Open in new window
دکتر غیادی:معاونت اسبدواني معيارهاي تشخيص اسب تركمن را اعلام كند

اگر تعداد اسب اصيل ترکمن درمسابقات کم است لطفا بفرماييد چند سر اسب از نظر جناب آقاي خراساني خالص باقي مانده است که مي توانند در کورسهاي ويزه اسبهاي خالص ترکمن شرکت نمايندو در تبارنامه در نظر گرفته شده براي اسب ترکمن؟! ثبت شوند؟
وبا چه معيارهاي علمي مي توان آنها را تشخيص داد؟
و براي استفاده عموم جامعه سوارکاري اسامي ومشخصات شجره اي وژنتيکي عمومي و فردي اسبهاي خالص مورد تاييد معاونت هاي محترم اسبدواني وفني فدراسيون سوارکاري جمهوري اسلامي ايران را (با کليه جزئيات تبارنامه اي آنها )اعلام فرماييد.
لطفا نام و مشخصات آزمايشگاه مرجع و متخصص مسئول مربوطه آن را براي استناد اينجانب و ساير علاقمندان مشتاق اسبهاي اصيل ترکمن اعلام فرماييد.
براي سهولت دسترسي وتماسها ومشاوره هاي ضروري مالکان ومربيان وچابکسواران ومحققين وکليه علاقمندان به حوزه اسبهاي خالص ترکمن ايران نام ومشخصات کامل مسئولين واعضاي محترم کميته تبارنامه اسب ترکمن ايران را به همراه آدرس وشماره تلفن هاي ثابت وهمراه و آدرس الکترونيکي ووب سايت هاي مربوطه اعلام فرماييد.

صفحه مناسب چاپ
Share |
فرستنده شاخه

فعالیتها