مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:


THBC : تولد کره های اسبهای اصیل ترکمن، خانواده های مددجویان کمیته امداد راز وجرگلان در خراسان شمالی خوشحال کرد
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۰/۱/۸ ۱۶:۱۸:۰۹ (3123 بار خوانده شده)

Open in new windowتولد کره های اسبهای اصیل ترکمن، خانواده های مددجویان کمیته امداد راز وجرگلان در خراسان شمالی خوشحال کرد.
این طرح تحت عنوان طرح خودکفایی و اشتغال مددجویان کمیته امداد امام خمینی از طریق پرورش اسب اصیل ترکمن در سال 1387 تا کنون مراحل اجرایی خود را می گذراند.

در این طرح شرکت تعاونی تولید و مشاوره اسب اصیل ترکمن(THBC) طی قراردادی با کمیته امداد امام خمینی، تعداد 6 سر مادیان اصیل ترکمن را به طور رایگان به مددجویان آن نهاد تحویل نمود وبا دریافت تسهیلات 6 میلیون تومانی از اعتبارات کمیته امداد امام خمینی(ره) شاخه راز و جرگلان تحت پوشش معاونت اشتغال و خودکفایی اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره) با بازپرداخت کامل اقساط تسهیلات توسط شرکت THBC تا پایان طرح، کشش کلیه مادیان های فوق الذکر را با سیلمی های اصیل به طور رایگان تأمین نموده و تبلیغات و معرفی به بازار فروش را از طریق سایت THBCCO برای مددجویان انجام می دهد.
علاوه بر این سالیانه به ازای هر سر مادیان، 1800000 ریال از طرف شرکت THBC به عنوان هزینه کمک تغذیه ای به مالکان مادیان ها پرداخت و کلیه مادیان های فوق الذکر را از طریق بیمه ایران به مبلغ 60000000 ریال بیمه نموده است.
هدف از این طرح ایجاد اشتغال و خودکفایی مددجویان کمیته امداد امام خمینی از طریق طرح مطابق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بسترهای جغرافیایی منطقه و همچنین ایجاد نشاط جدید ورزشی در میان خانواده های مددجویان مجری طرح های اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی و در نهایت توسعه فرهنگ سوارکاری و صادرات غیرنفتی در میان مددجویان می باشد.
مایچا نام مادیان اصیل ترکمن ایران با شجره ای روشن (نام پدر طلاقوش و نام مادر دورآی) است که در جریان این طرح به آقای سقر داوری (معروف به ساقارآوا) از طرف شرکت THBC به طور رایگان تحویل و علاوه بر کمک های تغذیه ای مادیان، کلیه اقساط تسهیلات دریافتی آن تا پایان اردیبهشت 1390 به طور مرتب از طرف شرکت THBC پرداخت و اکنون ساقارآوا مددجوی کمیته امداد امام خمینی رازو جرگلان در خراسان شمالی که تمام عمر خود را در رشته پرورش اسب و سوارکاری و مربیگری گذرانده است اکنون به دلایل عدیده اجتماعی و اقتصادی و خانوادگی در سن 65 سالگی تحت پوشش طرحهای خودکفایی قرار گرفته و با تجربه پربار گذشته خود در رشته پرورش اسب های اصیل ترکمن می رود تا با تولید کره های اصیل ترکمن به حفظ فرهنگ آبا و اجدادی خود علاوه بر اشتغال مولد و پایدار به اهداف خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی جامه عمل بپوشاند.
Open in new window
اکنون مایچا مادیان متعلق به خانواده ساقارآوا در اوایل 5سالگی با تولد کره بسیار زیبای اصیل از سیلمی آلرمن (نام پدر دول دول 2 و نام مادر گل ماهان صوفیان) موجبات نشاط و شادی زایدالوصفی را در میان اعضای خانواده ساقارآوا و اهالی روستای قاراقانلو جرگلان فراهم نموده است.
پیش از این نیز در طی دوسال گذشته 4 رأس از کره های تولیدی مادیان های این طرح متولد شده اند.

صفحه مناسب چاپ
Share |
فرستنده شاخه

فعالیتها