مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:


THBC : گواهینامه مهارت فنی حرفه ی پرورش دهنده اسب برای 13 نفر از هنرجویان صادر شد
فرستنده admin در تاريخ ۱۳۹۰/۱/۸ ۱۶:۰۱:۰۹ (2102 بار خوانده شده)

Open in new windowگواهینامه مهارت فنی حرقه ی پرورش دهنده اسب برای 13 نفر از هنرجویان صادر شد.
این گواهینامه بعد از پایان دوره 168 ساعته آموزش مهارت های فنی حرفه پرورش دهنده اسب در طول دو ماه در پاییز 89 برای 13 نفر از هنرجویان قبول شده صادر گردید.برای دیدن تصاویر اینجا کلیک کنید.

صفحه مناسب چاپ
Share |
فرستنده شاخه

فعالیتها