مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:اصلی : Ashghabat conference2010-3 مجموع:30

شاخه بندی کردن به وسیله ی:  عنوان () زمان () محبوبیت ()
تصاویر فعلی به وسیله ی زمان ( از تصاویر جدید به قدیمی) شاخه بندی شد

Photo No. 11-20 (out of 30 photos hit)
« 1 (2) 3 »


آقای دکتر وجهی و آقای دکتر امینی و خانواده دکتر غیادی در جلوی سالن کنفرانس
آقای دکتر وجهی و آقای دکتر امینی و خانواده دکتر غیادی در جلوی سالن کنفرانس
آقای دکتر امینی در حال ارائه مقاله خصوصیات هورمونی تولیدمثل مادیان های ترکمن
آقای دکتر امینی در حال ارائه مقاله خصوصیات هورمونی تولیدمثل مادیان های ترکمن
آقای دکتر نجاتی و خانم تاتیانا ریابوا در جلسه پرسش و پاسخ مقاله ژنومیک سلکشن
آقای دکتر نجاتی  و خانم تاتیانا ریابوا در جلسه پرسش و پاسخ مقاله ژنومیک سلکشن
آقای دکتر غیادی در حال ترجمه و تفسیر مقاله ژنوتایپینگ در دومین کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن
آقای دکتر غیادی در حال ترجمه و تفسیر مقاله ژنوتایپینگ در دومین کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن
عکس یادگاری گروه ایرانی با سایر مهمانان برجسته کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن
عکس یادگاری گروه ایرانی با سایر مهمانان برجسته کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن
ژولیا کزنت سف، عکاس مجله بین المللی آخال تکه، در حال سخنرانی
ژولیا کزنت سف، عکاس مجله بین المللی آخال تکه، در حال سخنرانی
خانواده دکتر نجاتی و خانواده دکتر غیادی در سالن کنفرانس. آوریل2010
خانواده دکتر نجاتی و خانواده دکتر غیادی در سالن کنفرانس. آوریل2010
آقای دکتر نجاتی و خانم جعفری آهنگری در سالن کنفرانس. آوریل2010
آقای دکتر نجاتی و خانم جعفری آهنگری در سالن کنفرانس. آوریل2010
آقای دکتر غیادی و خانم بی بی سلیمه غیادی در سالن کنفرانس. آوریل2010
آقای دکتر غیادی و خانم بی بی سلیمه غیادی در سالن کنفرانس. آوریل2010
سخنران ایتالیایی در کنفرانس آوریل 2010
سخنران ایتالیایی در کنفرانس آوریل 2010

Photo No. 11-20 (out of 30 photos hit)
« 1 (2) 3 »فعالیتها