مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:اصلی : Ashghabat conference2010-3 مجموع:30

شاخه بندی کردن به وسیله ی:  عنوان () زمان () محبوبیت ()
تصاویر فعلی به وسیله ی عنوان (A to Z) شاخه بندی شد

Photo No. 1-10 (out of 30 photos hit)
(1) 2 3 »


دکتر وجهی در حال آماده شدن برای اکوکاردیوگرافی اسب های آخال تکه
 دکتر وجهی در حال آماده شدن برای اکوکاردیوگرافی اسب های آخال تکه
آقای دکتر امینی در حال ارائه مقاله خصوصیات هورمونی تولیدمثل مادیان های ترکمن
آقای دکتر امینی در حال ارائه مقاله خصوصیات هورمونی تولیدمثل مادیان های ترکمن
آقای دکتر غیادی در حال ترجمه سخنرانی دکتر میرشاهی در کنفرانس 2010
آقای دکتر غیادی در حال ترجمه سخنرانی دکتر میرشاهی در کنفرانس 2010
آقای دکتر غیادی در حال ترجمه و تفسیر مقاله ژنوتایپینگ در دومین کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن
آقای دکتر غیادی در حال ترجمه و تفسیر مقاله ژنوتایپینگ در دومین کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن
آقای دکتر غیادی و خانم بی بی سلیمه غیادی در سالن کنفرانس. آوریل2010
آقای دکتر غیادی و خانم بی بی سلیمه غیادی در سالن کنفرانس. آوریل2010
آقای دکتر میرشاهی، ارائه مقاله تحقیقی اکوکاردیوگرافی اسب ترکمن در کنفرانس 2010
آقای دکتر میرشاهی، ارائه مقاله تحقیقی اکوکاردیوگرافی اسب ترکمن در کنفرانس 2010
آقای دکتر نجاتی و خانم تاتیانا ریابوا در جلسه پرسش و پاسخ مقاله ژنومیک سلکشن
آقای دکتر نجاتی  و خانم تاتیانا ریابوا در جلسه پرسش و پاسخ مقاله ژنومیک سلکشن
آقای دکتر نجاتی و خانم جعفری آهنگری در سالن کنفرانس. آوریل2010
آقای دکتر نجاتی و خانم جعفری آهنگری در سالن کنفرانس. آوریل2010
آقای دکتر وجهی و آقای دکتر امینی و خانواده دکتر غیادی در جلوی سالن کنفرانس
آقای دکتر وجهی و آقای دکتر امینی و خانواده دکتر غیادی در جلوی سالن کنفرانس
آقای دکتر وجهی و آقای دکتر ایمنی و آقای دکتر غیادی در اصطبل خصوصی شرکت ساک.(آوریل2010)
آقای دکتر وجهی و آقای دکتر ایمنی و آقای دکتر غیادی در اصطبل خصوصی شرکت ساک.(آوریل2010)

Photo No. 1-10 (out of 30 photos hit)
(1) 2 3 »فعالیتها