مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:اصلی : Ashghabat conference2010-3 مجموع:30

شاخه بندی کردن به وسیله ی:  عنوان () زمان () محبوبیت ()
تصاویر فعلی به وسیله ی بر اساس محبوبیت ( از بیشترین به کمترین) شاخه بندی شد

Photo No. 1-10 (out of 30 photos hit)
(1) 2 3 »


گروه ایرانی در جلسه افتتاحیه کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن
گروه ایرانی در جلسه افتتاحیه کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن
عکس یادگاری گروه ایرانی با سایر مهمانان برجسته کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن
عکس یادگاری گروه ایرانی با سایر مهمانان برجسته کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن
خانم تاتیانا ریابوا و آقای دکتر غیادی در بازدید از مجتمع خصوصی پرورش اسب منطقه بهردن
خانم تاتیانا ریابوا و آقای دکتر غیادی در بازدید از مجتمع خصوصی پرورش اسب منطقه بهردن
خانم ماریانا مارچوک، سخنران اکراینی دومین کنقرانس بین المللی علمی اسب ترکمن. آوریل 2010
خانم ماریانا مارچوک، سخنران اکراینی دومین کنقرانس بین المللی علمی اسب ترکمن. آوریل 2010
عکس یادگاری اعضای گروه ایرانی در درب ورودی میدان سوارکاری عشق آباد
عکس یادگاری اعضای گروه ایرانی در درب ورودی میدان سوارکاری عشق آباد
گروه ایرانی در جلسه افتتاحیه کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن
گروه ایرانی در جلسه افتتاحیه کنفرانس بین المللی علمی اسب ترکمن
عکس یادگاری اعضای گروه ایرانی در درب ورودی میدان سوارکاری عشق آباد.
عکس یادگاری اعضای گروه ایرانی در درب ورودی میدان سوارکاری عشق آباد.
دکتر وجهی در حال آماده شدن برای اکوکاردیوگرافی اسب های آخال تکه
 دکتر وجهی در حال آماده شدن برای اکوکاردیوگرافی اسب های آخال تکه
آقای دکتر وجهی و خانواده دکترنجاتی و خانواده دکتر غیادی در جلوی سالن کنفرانس
آقای دکتر وجهی و خانواده دکترنجاتی و خانواده دکتر غیادی در جلوی سالن کنفرانس
اعضای گروه ایرانی و سایر مهمانان در اصطبل خصوصی شرکت ساک.
اعضای گروه ایرانی و سایر مهمانان در اصطبل خصوصی شرکت ساک.

Photo No. 1-10 (out of 30 photos hit)
(1) 2 3 »فعالیتها