مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:اصلی : Ashghabat conference2010-3 الکساندر کلیماکف و آقای دکتر میرشاهی و آقای دکتر غیادی

[<   قبلی  24  25  26  27  28  29  30  

الکساندر کلیماکف و آقای دکتر میرشاهی و آقای دکتر غیادی
الکساندر کلیماکف و آقای دکتر میرشاهی و آقای دکتر غیادیمحبوب
آخرین به روز رسانی۱۳۹۰/۱/۱۱ ۲۱:۵۶    
Hits2369  
آقای الکساندر کلیماکف و آقای دکتر میرشاهی و آقای دکتر غیادی در اصطبل خصوصی شرکت ساک. .(آوریل2010)

[<   قبلی  24  25  26  27  28  29  30  فعالیتها