مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:اصلی : THBC TURKMEN HORSE'S THBC TURKMEN HORSE'S

[<   قبلی  5  6  7  8  9  10  11  

THBC TURKMEN HORSE'S
THBC TURKMEN HORSE'Sمحبوب
آخرین به روز رسانی۱۳۹۳/۶/۳۰ ۰:۱۳    
Hits1343  
اصطبل اسب های شرکت تعاونی تولید و مشاوره اسب اصیل ترکمن

[<   قبلی  5  6  7  8  9  10  11  فعالیتها