مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:اصلی : جهادکشاورزی خراسان شمالی  طرح شناسایی ژنتیک اسب ترکمن،طرح برتر شناخته شد

طرح شناسایی ژنتیک اسب ترکمن،طرح برتر شناخته شد
طرح شناسایی ژنتیک اسب ترکمن،طرح برتر شناخته شدمحبوب
آخرین به روز رسانی۱۳۹۰/۱/۱۶ ۱۴:۴۱    
Hits1260  
تقدیراستاندار استان خراسان شمالی از مهندس سیدهادی سید، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی برای کسب مقام اول  استانی جشنواره نوآوری و شکوفایی 1387 در حوزه اقتصادی با طرح شناسایی ژنتیک اسب ترکمن


این طرح با نام طرح تحقیقاتی شناسایی ژنتیک اسب  ترکمن ایران در استان خراسان شمالی در آزمایشگاه های معتبر بین المللی ژنتیک دام از جمله سرتاژن (Certagen GmbH) آلمان تجت لیسانس انجمن بین المللی ژنتیک دام (International Society for Animal Genetic, ISAG) در سالهای 85 و 86 (در دنباله پروژه ژنوتایپینگ 235 رأس اسب ترکمن و کاسپین در سال 81)اجرا گردیده است.
 کارفرما: سازمان جهاد کشاورزی  خراسان شمالی
 پیمانکار : شرکت تعاونی تولید و پرورش اسب اصیل ترکمن (THBC Co.)
 ژنتیست: جناب آقای دکتر اردشیر جوارمی( PhD ژنتیک واستراتژی اصلاح نژاد دام )
 ناظر فنی پروژه: کارشناسان ارشد مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی کشاورزی
 ناظر استانی پروژه: معاونت امور دام(بهبود تولیدات دامی) سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالیفعالیتها