مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:اصلی : کنفرانس بین المللی اسب ترکم خانم تاتیانا ریابوا و آقای دکتر غیادی در حال مذاکره درخصوص تبارنامه اسب ترکمن

1  2  3  4  5  6  7  بعدی   >]

خانم تاتیانا ریابوا و آقای دکتر غیادی در حال مذاکره درخصوص تبارنامه اسب ترکمن
خانم تاتیانا ریابوا و آقای دکتر غیادی در حال مذاکره درخصوص تبارنامه اسب ترکمنمحبوب
آخرین به روز رسانی۱۳۹۰/۱/۱۳ ۱۵:۲۲    
Hits2013  
خانم تاتیانا ریابوا و آقای دکتر غیادی در حال مذاکره در خصوص تبارنامه اسب ترکمن.

1  2  3  4  5  6  7  بعدی   >]فعالیتها