مصاحبه،مقالاتOpen in new window

Dr. Mirshahi A1
Dr. Vajhi A.R2
Dr. Mokhber M.R2
Dr. Masoudifard M2
Dr. Torki E2
Dr. Sorouri S2
Dr. Ghiadi A3
Dr. Ghiadi M4 
Dr. Alizadeh V4

Molecular Marker Genotypes and Measuring their Relationship with Caspian Horses

ARDESHIR NEJATI-JAVAREMI1, GHODRAT RAHIMI2, ZOHREH HEIDARI1, ABDOLJALIL GHIADI3, DAVOOD KIANZAD4, KLAUS OLEK5

منوی کاربر

شناسه‌ی کاربری:

رمزعبور:Ashgabat conference 1997 مجموع:11 (11)
Ashgabat conference 2009 مجموع:7 (7)
Ashghabat conference2010-1 مجموع:5 (5)
Ashghabat conference2010-3 مجموع:30 (30)
DR.GHIADI مجموع:1 (1)
ECHOCARDIOGRAPHY TURKMEN HORSE مجموع:5 (5)
THBC TURKMEN HORSE'S مجموع:11 (11)
TOUSHAN مجموع:2 (2)
Traditional Horse Racing in Jargalan مجموع:11 (11)
Traditional Horse Racing in Jargalan 2 مجموع:35 (35)
آلرمن سیلمی اصیل ترکمن مجموع:3 (3)
اختتامیه اسبواره اسپهان مجموع:9 (9)
اصطبل خصوصی اولیاقلی مجموع:3 (3)
اصطبل سیلمی های شرکت مجموع:0 (0)
اصطبل کره اسب های شرکت مجموع:9 (9)
اصطبل کن زاود ترکمنستان مجموع:13 (13)
انتخاب زیباترین اسب آخال تک مجموع:11 (11)
اولین دوره آموزشی مهارت فنی مجموع:5 (5)
ایلخی اسبهای اصیل ترکمن THBC مجموع:10 (10)
جرگلان مجموع:1 (1)
جهادکشاورزی خراسان شمالی  مجموع:1 (1)
حراج اسبواره اسپهان مجموع:8 (8)
زنده یاد لوییز فیروزLouise Firouz مجموع:13 (13)
طلاقوش سیلمی اصیل ترکمن مجموع:3 (3)
طلاقوش و آلرمن مجموع:3 (3)
ورک شاپ طب سوزنی مجموع:4 (4)
ورک شاپ عکاسی از اسب مجموع:7 (7)
ورک شاپ مسافت پیمایی طولانی مجموع:5 (5)
کره اسب های طلاقوش مجموع:7 (7)
کنفرانس بین المللی اسب ترکم مجموع:12 (12)
گردشگری با اسب مجموع:18 (18)

   تعداد 263 تصوير در پایگاه داده ها موجود است    

آخرین تصاویر

Photo No. 51-60 (out of 263 photos hit)
« 1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 27 »


Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran


تنوع رنگ در اسب های اصیل ترکمن.
جوان سوارکار ترکمن با اسب خود برای شرکت در مسابقات سوارکاری به میدان آمده تا توانایی اسب خود را محک بزند.
قبل از شروع مسابقات سوارکاران ترکمن با اسب های خود از جلوی مردم،یاشولی ها و پیشکسوتان ترکمن عبور میکنند.

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran


شیهه اسبهای اصیل ترکمن در جرگلان

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran


جوان سوارکار ترکمن که با اسب اصیل ترکمن خود به امید بردن "بایراق" به مسابقات سوارکاری آمده است.

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran


نظارت یاشولی ها ، روحانیون و پیشکسوتان ترکمن جرگلان بر روند برگزاری مسابقات سوارکاری ترکمن ها.

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran


شور و هیجان مردم ترکمن در مناطق مرزی جرگلان از برگزاری مسابقات اسبهای اصیل ترکمن.

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran


مردان زحمتکش و خونگرم ترکمن در جرگلان

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran


سوارکاران نوجوان ترکمن جرگلانی که  "قامچی" به دست شاهد برگزاری مسابقات اسبهای اصیل ترکمن میباشند.
جرگلان یکی از خواستگاه های بکر اسب اصیل ترکمن در ایران می باشد.

Traditional Horse Racing in Jargalan-Iran

Traditional Horse Racing in Jargalan-IranTraditional Horse Racing in Jargalan-Iran

Traditional Horse Racing in Jargalan-IranTraditional Horse Racing in Jargalan-Iran

Traditional Horse Racing in Jargalan-IranPhoto No. 51-60 (out of 263 photos hit)
« 1 2 3 4 5 (6) 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 27 »فعالیتها